تعمیرات ضبط خودرو

خلاصه

وقتی مشتریان برای تعمیر ضبط خودرو مراجعه می کنند ایرادات متفاوتی را برای ضبط خود ذکر می کنند که به شرح زیر میباشد :

تعمیرات ضبط خودرو

وقتی مشتریان برای تعمیر ضبط خودرو مراجعه می کنند ایرادات متفاوتی را برای ضبط خود ذکر می کنند که به شرح زیر میباشد :

گیرکردن سی دی داخل ضبط
جلو و عقب نرفتن موسیقی
نخواندن سی دی و دی وی دی
نخواندن فلش
صدا خش خش دارد
صدا کیفیت لازم را ندارد
خاموش شدن ناگهانی دستگاه
عیب یابی ضبط و تعمیر اتصالی دستگاه
تصویر روی صفحه رفته و نمی آید
صفحه نمایش شکسته است
تعمیرات قسمت USB شکسته ضبط خودرو
ایرادات ضبط های بلوتوث دار